A N C A B A

Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto

CONTACTA CON NOSOTROS

TELÉFONO: 607040291

CORREO ELECTRÓNICO: ancaba@ancaba.net

 

DIRECCIÓN POSTAL:

PRESIDENCIA:

C/ Pelai, 12, 7º E

08001 Barcelona

SECRETARÍA GENERAL:

Apartado de Correos, 544

03080 Alicante