WEBINAR: EL CURRICULUM LOMLOE

Acceso al webinar: «El currículum LOMLOE», con:

 Juan López Martínez. Inspector Central d’Educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Vocal assessor del Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Educació i FP. Anteriorment va ser subdirector general d’Ordenació del Ministeri d’Educació. Placa del Orden de Alfonso X el Sabio.

• Francisco López Rupérez. Doctor en Ciències Físiques. Director de la Càtedra de Polítiques Educatives de la Universidad Camilo José Cela. Anteriorment va ser president del Consejo Escolar del Estado o i Conseller d’Educació en les Delegacions Permanents d’Espanya davant l’OCDE i la UNESCO. Premi Nacional d’Innovació i Recerca Educativa. Gran Cruz del Orden de Alfonso X el Sabio.

Los comentarios están cerrados.